Thông tin thanh toánMọi khoản phí tham gia của thành viên cộng đồng môi giới bất động sản RaoNha.com vui lòng chuyển vào tài khoản sau:
(Nội dung tài khoản vui lòng nhập họ tên, email và số điện thoại đăng ký tài khoản tại RaoNha.com)


Ngân hàng Vietcombank thành phố Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 0911000017135
Chủ tài khoản: Nguyễn Hoài Nam
---------------------------------------------------------------


Ngân hàng BIDV, sở giao dịch 2 thành phố Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 13010000547355
Chủ tài khoản: Nguyễn Hoài Nam

Vui lòng gửi biên lai và mọi thắc mắc về email: Raonha.com@gmail.com
Hoặc liên hệ số hotline: 0905995042