phân phối lô khu đất P12 - 4 khu 6B Intresco xóm Bình Hưng thị xã Bình Chánh. DT 5x20m giá bán 80tr/m².+ Lô P11 - 27 5x20m giá bán 82tr/m² luôn luôn ép cọc làm cho móng.+ Lô P4 - 28 giá 81tr/m².+ Lô P9 - 2 góc 2MT 8,5x20m giá bán 95tr/m².* Đường 28m: Lô P7 - 27 5x20m giá 85tr/m².+ Lô P6 - 18 giá chỉ 90tr/m².* Đường 16m: Lô P6 - 5 5x20m giá chỉ 90tr/m².* Đường 22m: Lô P2 - 35 giá bán 110tr/m².+ Lô P12 - 15 - 17 10x20m giá chỉ 110tr/m² ...
Vượng
P_HF_th.jpg" alt="*">