Hợp đồng giao thương nhà đất là gì?

Hợp đồng giao thương đất là loại giấy tờ phát sinh khi có thanh toán giao dịch mua bán nhà ở, theo đó người chào bán và người tiêu dùng cùng thỏa thuận hợp tác và chỉ dẫn các pháp luật hợp đồng cùng nghiêm chỉnh chấp hành theo.

Bạn đang xem: Soạn thảo hợp đồng mua bán nhà

Do đấy là loại sách vở và giấy tờ nhằm thực hiện chuyển giao tài sản lớn (nhà cửa) vì chưng đó rất cần được được ban ngành Nhà nước có thẩm quyền soát sổ và công chứng.

Cần biệt lập Hợp đồng mua bán nhà khu đất với phù hợp đồng chuyển nhượng quyền áp dụng đất. Vày hợp đồng ủy quyền quyền thực hiện đất tạo ra khi giao dịch thanh toán đất nền chứ không phải nhà sinh hoạt như vừa lòng đồng giao thương mua bán đất.

Hồ sơ sẵn sàng khi ký kết hợp đồng giao thương mua bán nhà đất

- Giấy ghi nhận quyền thực hiện đất (sổ đỏ)

- CMND, sổ hộ khẩu của phía hai bên (bản sao công chứng)

- Giấy khẳng định tình trạng hôn nhân, văn phiên bản thỏa thuận gia tài riêng/chung 

Mẫu hợp đồng giao thương nhà đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

———

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Số: ……………./HĐCNQSDĐ,TSGLĐ)

Hôm nay, ngày ……. Mon ……. Năm ….., Tại: ……………………………………….................................................... Chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Ông/bà: …………………………………….. Năm sinh:...............................................

CMND số: ....................Ngày cung cấp ………………. Nơi cấp .......................................

Hộ khẩu: ...................................................................................................................

Và Ông/bà: ………………………………......Năm sinh: .............................................

CMND số: .....................Ngày cung cấp ...................... Nơi cấp .......................................

Hộ khẩu: ...................................................................................................................

Là nhà sở hữu bất tỉnh sản: ...................................................................................

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông/bà: …………………………………….. Năm sinh:...............................................

CMND số: ....................Ngày cấp ………………. Nơi cấp cho .......................................

Hộ khẩu: ...................................................................................................................

Và Ông/bà: ………………………………......Năm sinh: .............................................

CMND số: .....................Ngày cung cấp ...................... Nơi cung cấp .......................................

Hộ khẩu: ...................................................................................................................

Hai bên gật đầu đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với tài sản gắn sát với khu đất theo những thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

1.1. Quyền sử dụng đất Quyền áp dụng đất của bên A so với thửa khu đất theo cụ thể như sau:

– Thửa đất số: ………………………………………....................................................

– Tờ bản đồ số: ………………………………………..................................................

– Địa chỉ thửa đất:………………………………………………………………………....

– diện tích: ……………………………………… mét vuông

(Bằng chữ: …………………………………......................................)

– bề ngoài sử dụng: ……………………………………….…………………………….

+ thực hiện riêng: …………………………………………...................................… mét vuông

+ áp dụng chung: ….....................................………..........………………….....… m2

– mục đích sử dụng: ………………………………………...........................................

– Thời hạn sử dụng: ………………………………………...........................................

– nguồn gốc sử dụng: ……………………………………...........................................

Những tinh giảm về quyền áp dụng đất (nếu có): ……..............................................

2.2. Tài sản gắn liền với khu đất là: ……………………………….....................................

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có…………………………………………………......

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất nêu tại Điều 1 của vừa lòng đồng này là: ………………… đồng.

(Bằng chữ: …………………………………......................................)

2.2. Phương thức thanh toán: ……………………………...........................................................................................

2.3. Việc thanh toán giao dịch số tiền nêu trên khoản 1 Điều này do 2 bên tự triển khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG mang đến QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

3.1. Việc đăng ký chuyển nhượng quyền áp dụng đất cùng tài sản gắn sát với đất tại cơ quan bao gồm thẩm quyền theo biện pháp của quy định do mặt A phụ trách thực hiện.

3.2. Lệ phí tương quan đến việc chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất cùng tài sản gắn sát với khu đất theo phù hợp đồng này do mặt A phụ trách nộp.

ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

4.1. Bên A có nhiệm vụ giao thửa đất với tài sản gắn sát với khu đất nêu tại Điều 1 của hòa hợp đồng này cùng với sách vở về quyền áp dụng đất, sách vở và giấy tờ về quyền thiết lập tài sản gắn sát với khu đất cho mặt B vào thời điểm ………………….........................................................................................................

4.2. Bên B gồm nghĩa vụ triển khai đăng ký quyền thực hiện đất, đk quyền cài đặt tài sản gắn liền với đất tại cơ quan gồm thẩm quyền theo điều khoản của pháp luật.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí tương quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với tài sản nối liền với khu đất theo đúng theo đồng này do bên ………………… phụ trách nộp.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

6.1. Nghĩa vụ của bên A:

a) bàn giao đất, tài sản nối liền với đất cho bên B đủ diện tích, đúng hạng đất, một số loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất cùng tài sản nối sát với đất như đang thoả thuận;

b) Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền cài tài sản nối liền với khu đất cho mặt B.

6.2. Quyền của bên A: bên A gồm quyền được trao tiền chuyển nhượng quyền áp dụng đất, tài sản nối liền với đất; trường hợp mặt B chậm trễ trả tiền thì mặt A tất cả quyền:

a) Gia hạn để bên B xong xuôi nghĩa vụ; nếu như quá thời hạn này mà nhiệm vụ vẫn chưa được dứt thì theo yêu mong của bên A, mặt B vẫn phải tiến hành nghĩa vụ và đền bù thiệt hại;

b) mặt B đề xuất trả lãi đối với số tiền chậm rì rì trả theo lãi vay cơ bạn dạng do bank Nhà nước ra mắt tương ứng với thời gian chậm trả tại thời gian thanh toán.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

7.1. Nghĩa vụ của mặt B:

a) Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng cách làm đã thoả thuận cho bên A;

b) Đăng ký quyền thực hiện đất, quyền cài đặt tài sản gắn liền với khu đất theo nguyên tắc của luật pháp về đất đai;

c) bảo đảm quyền của fan thứ ba so với đất chuyển nhượng;

d) tiến hành các nghĩa vụ khác theo mức sử dụng của quy định về khu đất đai.

7.2. Quyền của mặt B:

a) yêu cầu bên A giao mang đến mình sách vở và giấy tờ có tương quan đến quyền áp dụng đất;

b) yêu thương cầu mặt A giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, triệu chứng đất cùng tài sản nối sát với đất như sẽ thoả thuận;

c) Được cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền mua tài sản gắn sát với khu đất được đưa nhượng;

d) Được sử dụng đất, tài sản gắn sát với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn.

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện đúng theo đồng này, nếu gây ra tranh chấp, những bên với mọi người trong nhà thương lượng giải quyết và xử lý trên phép tắc tôn trọng quyền hạn của nhau; trong trường vừa lòng không xử lý được thì 1 trong những hai bên có quyền khởi kiện để yêu ước toà án bao gồm thẩm quyền xử lý theo điều khoản của pháp luật.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và mặt B phụ trách trước lao lý về phần nhiều lời cam kết sau đây:

9.1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất với tài sản nối sát với đất vẫn ghi trong thích hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Thửa khu đất thuộc trường hợp được ủy quyền quyền áp dụng đất theo qui định của pháp luật;

c) Tại thời điểm giao phối hợp đồng này:

– Thửa đất với tài sản gắn liền với đất không tồn tại tranh chấp;

– Quyền áp dụng đất và những tài sản nối sát với đất không xẩy ra kê biên để đảm bảo thi hành án;

d) vấn đề giao phối kết hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không biến thành lừa dối, không bị ép buộc;

e) thực hiện đúng và khá đầy đủ các thoả thuận sẽ ghi trong hợp đồng này.

9.2. Mặt B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân sẽ ghi trong thích hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã chú ý kỹ, thấu hiểu về thửa đất với tài sản gắn sát với đất nêu tại Điều 1 của đúng theo đồng này với các giấy tờ về quyền thực hiện đất, quyền cài đặt tài sản gắn sát với đất;

c) việc giao phối hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không biến thành lừa dối, ko bị ép buộc;

d) triển khai đúng và tương đối đầy đủ các thoả thuận vẫn ghi trong hợp đồng này.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1. Hai bên nắm rõ quyền, nhiệm vụ và tác dụng hợp pháp của chính bản thân mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

10.2. Hai bên đã tự phát âm lại thích hợp đồng này, đang hiểu và đồng ý tất cả các lao lý đã ghi trong thích hợp đồng.

10.3. Phù hợp đồng này có hiệu lực tính từ lúc ngày …… tháng ……. Năm …… mang đến ngày …… mon ….. Năm ……… phù hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi mặt giữ một bạn dạng và có giá trị như nhau.

BÊN A (Ký, điểm chỉ cùng ghi rõ họ tên)  

BÊN B (Ký, điểm chỉ cùng ghi rõ bọn họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày …….. Mon ………. Năm ……….. , tại: ..……………………… Tôi, Công bệnh viên chống Công bệnh số …………. Tỉnh (thành phố………………)

CÔNG CHỨNG:

– hợp đồng ủy quyền quyền thực hiện đất với tài sản nối sát với đất được giao ước giữa bên A là ………………………………… và bên B là ……………………………………….. ; những bên đang tự nguyện văn bản thoả thuận giao phối kết hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các bên vẫn giao phối kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự tương xứng theo biện pháp của pháp luật;

– câu chữ thoả thuận của các bên phía trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, ko trái đạo đức xã hội;

– đúng theo đồng này được gia công thành ………. Phiên bản chính (mỗi bản chính tất cả ……. Tờ, ……..trang), giao cho:

+ bên A …… bạn dạng chính;

+ bên B ……. Bạn dạng chính;

Lưu tại phòng Công bệnh một bạn dạng chính. Số ………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.

Nội dung bài viết được nắm vấn trình độ bởi T.S Lê Thị Ánh - CEO Trung trọng điểm Lê Ánh - Giảng viên khóa đào tạo kế toán tổng hợp thực hành tại kế toán Lê Ánh.

Một thích hợp đồng giao thương mua bán nhà đất được viết như thế nào? xem thêm trước các mẫu hợp đồng giao thương nhà đất dưới đây sẽ giúp các bạn nắm được những chính sách của một hợp đồng giao thương mua bán nhà đất trên thực tế, từ bỏ đó hoàn toàn có thể nắm được quyền lợi, trách nhiệm và nhiệm vụ của hai bên ký kết hợp đồng.


1. Phù hợp đồng giao thương mua bán nhà khu đất là gì?

Hợp đồng giao thương mua bán nhà đất là một tài liệu pháp luật mà người cung cấp và người tiêu dùng thỏa thuận để chứng thực các quy định và điều kiện liên quan cho việc mua bán bất đụng sản.

Thông thường, hợp đồng giao thương mua bán nhà đất bao hàm các tin tức cơ bạn dạng như thương hiệu của người mua và bạn bán, tin tức về không cử động sản, giá bán, tương tự như các quy định và đk mua bán. Nó cũng đều có thể bao hàm các điều khoản bổ sung như đk thanh toán, đk chuyển nhượng, điều kiện bảo đảm an toàn chất lượng không cử động sản, cùng các luật pháp pháp lý khác.

Hợp đồng mua bán nhà đất là một phần quan trọng trong quá trình mua phân phối bất cồn sản, và nó cần được được thực hiện không thiếu và đúng mực để đảm bảo tính đúng theo pháp và hiệu lực thực thi của hòa hợp đồng. Các bên rất cần phải đọc kỹ và nắm rõ các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng trước khi ký kết, và có thể cần tư vấn từ nguyên tắc sư hoặc chuyên viên pháp lý để bảo đảm an toàn tính chính xác và đầy đủ của hòa hợp đồng.

2. Các quy định trong chủng loại hợp đồng giao thương mua bán nhà đất

Dưới đây là một số điều khoản thường có trong mẫu hợp đồng giao thương mua bán nhà đất:

Thông tin về bên cạnh bán và mặt mua, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số CMND hoặc số bản thảo kinh doanh.Thông tin về tài sản bao hàm địa chỉ, diện tích, hình dạng, giá chỉ trị, chứng trạng pháp lý, quyền thực hiện đất, quyền mua nhà, sách vở và giấy tờ liên quan mang lại tài sản.Thông tin về giá cả và phương thức thanh toán, bao hàm giá bán, cách thức thanh toán, thời hạn thanh toán, những khoản phí liên quan đến giao dịch.Các khẳng định của bên chào bán và mặt mua, bao gồm cam kết về việc chuyển nhượng ủy quyền tài sản, khẳng định về bài toán thanh toán, khẳng định về việc giải quyết tranh chấp.Các pháp luật khác, bao gồm điều khoản về thời hạn giao thừa nhận tài sản, luật pháp về việc chuyển nhượng quyền áp dụng đất, điều khoản về việc chuyển nhượng quyền mua nhà.

Dưới đây là một số mẫu mã hợp đồng giao thương nhà đất được sử dụng thịnh hành hiện nay, các chúng ta có thể tham khảo, tài về sử dụng

3. Mẫu hợp đồng mua bán nhà khu đất viết tay

Mẫu số 1


*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

---------o0o---------

HỢP ĐỒNG cài BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm nay, ngày …… tháng ……… năm …………

Tại:………………………………………………………………..............................................

Chúng tôi gồm:

I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây hotline tắt Bên A):

Chồng: Ông ................................................. Sinh năm .........................

CMND số................................... Do................................. Cấp ngày ............................................

Xem thêm: Rước ma về phòng trọ có ma ở bình dương, rước “ma” về phòng trọ

Đăng ký kết thường trú trên :..............................……………….........................................................

Và vợ: Bà ................................................... Sinh năm .................................................................. CMND số ................................... Bởi vì ................................. Cấp ngày ............................................

Đăng ký tạm trú trên :..............................………………...............................................................

II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây điện thoại tư vấn tắt Bên B):

Chồng: Ông ................................................. Sinh vào năm ................................................................

CMND số ................................... Vì chưng ................................. Cung cấp ngày ...........................................

Đăng cam kết thường trú tại: ..............................……………….........................................................

Và vợ: Bà ................................................... Sinh vào năm ................................................................. CMND số ................................... Vị ................................. Cung cấp ngày ...........................................

Đăng ký thường trú tại :..............................……………….........................................................

Hai mặt thoả thuận, từ bỏ nguyện cùng nhau lập và ký phiên bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất với sở hữu nhà tại với những điều khoản sau

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

1. Đối tượng của thích hợp đồng này là ngôi nhà số: ……........... đường................................ Phường/xã……………….. quận/huyện......................thành phố/tỉnh................................. Có yếu tố hoàn cảnh như sau :

2. Nhà tại :

- Tổng diện tích sử dụng: …………………………………………..m2

- diện tích s xây dựng: ………………………………………………..m2

- diện tích s xây dựng của tầng trệt: ………………………………..m2

- Kết cấu nhà: …………………………………………………………

- Số tầng: ……………………………………………………………..

3. Đất sống :

- Thửa đất số: ………………………………………………………..

- Tờ phiên bản đồ số: ………………………………………………………

- diện tích s: …………………………………………………………….m2

- vẻ ngoài sử dụng riêng: ………………………………………….m2

4. Các hoàn cảnh khác:

(phần diện tích s nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong những số ấy phần diện tích trong lộ giới)

5. Ông ……………………………..và Bà.............................là chủ sở hữu nhà ở và áp dụng đất làm việc nêu bên trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cùng quyền thực hiện đất sinh sống số……ngày..... Tháng......năm.....

Do …………………………………………………………………….cấp 

Điều 2: Gía cả, phương thức thanh toán giao dịch và thời hạn thực hiện

1.Giá download bán cục bộ diện tích nhà đất bđs ở nói trên vẫn được 2 bên thoả thuận là:…………....đ.

(Ghi bằng chữ:.................................................................) cùng không biến hóa vì bất cứ lý vày gì.

2. Phương thức thanh toán:

Hai mặt (Bên A và bên B) đã thuộc thống tuyệt nhất sẽ tiến hành việc giao dịch tổng giá trị tải bán Nhà khu đất ở theo 01 đợt, ví dụ như sau:

* Đợt 1: Giao tổng thể số chi phí là ...........................đ cho mặt Bán.

* lúc trả tiền đang ghi giấy biên dấn do những bên cùng cam kết xác nhận.

Điều 3. Cam kết của những bên

Bên cung cấp và mặt mua chịu trách nhiệm trước điều khoản về những lời cam kết sau đây:

1. Bên bán khẳng định :

Hỗ trợ, phối kết hợp và tạo nên điều kiện dễ dàng để hai bên cùng tiến hành các thủ tục hành bao gồm pháp lý cần thiết khi thực hiện việc chuyển giao quyền thiết lập nhà theo cách thức của pháp luật.Bảo quản căn nhà đã cung cấp trong thời gian chưa chuyển giao nhà cho bên mua.Bàn giao đơn vị và các thiết bị cho mặt B đúng thời hạn. Hỗ trợ cho mặt B tất cả các cụ thể liên quan mang đến nhà buôn bán (hồ sơ công trình phụ, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa trị cháy, camera quan tiền sát…)Cam kết căn nhà thuộc quyền tải hợp pháp của mình, không trở nên tranh chấp và không biến thành ràng buộc vì chưng nghĩa vụ pháp lý với ngẫu nhiên bên thứ cha nào khác tại thời điểm mua bán.Có quyền không giao nhà nếu mặt B không tiến hành nghĩa vụ giao dịch thanh toán đúng thời hạn sẽ thỏa thuận.Yêu cầu bên B giao dịch thanh toán tiền mua nhà đúng theo thời gian đã thỏa thuận.Các quyền và nhiệm vụ khác của bên bán nhà đất ( ngoài các điều nêu trên) theo hiệ tượng tại Bộ lao lý dân sự và công cụ nhà ở.

2. Mặt mua cam kết:

- Nhận giấy tờ sở hữu nhà và nhận chuyển nhượng bàn giao nhà đúng hạn và cân xứng với chứng trạng được nêu tại đúng theo đồng giao thương nhà.

- Trả tiền thiết lập nhà theo như đúng thỏa thuận. Giả dụ chậm giao dịch thì nên chịu trả thêm tiền lãi như đang thỏa thuận.

- Yêu ước bên phân phối hỗ trợ, sinh sản điều kiện dễ dãi trong câu hỏi hoàn tất giấy tờ thủ tục chuyển giao quyền download nhà theo nguyên lý của pháp luật.

- các quyền và nhiệm vụ khác của bên mua căn hộ (ngoài đầy đủ điều nêu trên) theo qui định tại Bộ dụng cụ dân sự và biện pháp Nhà ở. 

3. Phía hai bên cùng cam kết:

- Đã khai đúng sự thật và tự phụ trách về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong phù hợp đồng;

- kể từ ngày cam kết hợp đồng này, không bên nào được sử dụng phiên bản chính “Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền thực hiện đất ở” số ………...ngày………...tháng...........năm……....do ……………………………….cấp đến Ông ……………………… và bà xã là Bà............................................

để triển khai thế chấp, bảo lãnh, download bán, tặng kèm cho, trao đổi, kê khai làm vốn công ty lớn hoặc các giao dịch không giống với ngẫu nhiên hình thức nào cho đến khi xong xuôi thủ tục đăng ký quyền sở hữu.

- tiến hành đúng và không thiếu các văn bản đã thỏa thuận hợp tác trong đúng theo đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì đề nghị bồi thường xuyên cho bên đó hoặc cho người thứ tía (nếu có).

BÊN A

(Ký, điểm chỉ với ghi rõ chúng ta tên)

BÊN B

(Ký, điểm chỉ cùng ghi rõ chúng ta tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ........ Tháng .......... Năm ........... , tại: .................................................................................

Tôi , Công triệu chứng viên phòng Công hội chứng số ............. Tỉnh giấc (thành phố)....................................................

CÔNG CHỨNG:

- hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất được giao kết giữa bên A là ....................................... Và mặt B là ...............................................; những bên sẽ tự nguyện thoả thuận giao phối hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các bên đang giao phối kết hợp đồng có năng lượng hành vi dân sự phù hợp theo điều khoản của pháp luật;

- văn bản thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm luật điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- ..................................................................................................................................................................

- vừa lòng đồng này được gia công thành .......... Bản chính (mỗi bản chính tất cả ....... Tờ, ........trang), giao cho:

+ bên A ...... Phiên bản chính;

+ mặt B ....... Bản chính;

Lưu tại chống Công hội chứng một phiên bản chính.

Số ................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ bọn họ tên)

Bạn rất có thể tải thích hợp đồng giao thương nhà TẠI ĐÂY

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hôm nay, tại … vào trong ngày … tháng … năm … hai bên triển khai thống độc nhất vô nhị việc chuyển nhượng quyền áp dụng đất với rất nhiều nội dung như sau:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A): 

Ông (bà): ................................... Sinh năm:..........................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. Bởi vì ........................cấp ngày..../...../............

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

Cùng bà xã (chồng) là bà (ông): ................... Sinh năm:.............

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. Vì .............................cấp ngày..../...../......

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông (bà): ............................. Sinh năm:.............................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. Bởi ........................cấp ngày..../...../............

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

Cùng vk (chồng) là ông (bà): .................... Sinh năm:.............

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. Vì chưng .............................cấp ngày..../...../......

Hộ khẩu thường xuyên trú: ...............................................................................................

Điều 1: Quyền sử dụng đất chuyển nhượng

Điều 2: Giá chuyển nhượng ủy quyền và thủ tục thanh toán

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mặt A và mặt B thỏa thuận ấn định so với thửa đất như bên trên cho mặt B được hiện tượng ở Điều 01 của thích hợp đồng này là ……………. VNĐ (Bằng chữ: ……………………………..).

Phương thức thanh toán: mặt B thanh toán cho mặt A thông qua phương thức ……………………………..

Điều 3: câu hỏi giao và đăng ký quyền áp dụng đất

Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng những quyền cùng nghĩa vụ, các sách vở liên quan cho thửa đất chuyển nhượng ủy quyền được hình thức tại Điều 01 của phù hợp đồng này cho bên B. Mặt B tất cả nghĩa vụ thanh toán giao dịch cho bên A theo đúng quy định trên Điều 02 của hòa hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm đăng ký quyền thực hiện đất đối với mảnh đất được ủy quyền theo đúng lý lẽ của quy định hiện hành.

Điều 4: trách nhiệm nộp thuế và lệ phí

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà tại theo đúng theo đồng này do bên B chịu trách nhiệm đóng.

Điều 5: Phương thức giải quyết tranh chấp vừa lòng đồng

Trong quá trình thực hiện đúng theo đồng này, nếu gây ra tranh chấp, các bên cùng cả nhà thương lượng giải quyết và xử lý trên bề ngoài tôn trọng quyền lợi của nhau.

Trong trường hợp không giải quyết và xử lý được thì 1 trong các hai bên có quyền khởi kiện để yêu ước toà án bao gồm thẩm quyền xử lý theo chế độ của pháp luật.

Hai bên cam kết những văn bản được thỏa thuận hợp tác trên đó là này hoàn toàn tự nguyện, không biến thành lừa dối, không bị ép buộc. Các bên cam đoan thực hiện tại đúng và không thiếu các thoả thuận đã ghi trong vừa lòng đồng này.

Người chuyển nhượng

(Ký, ghi rõ họ cùng tên)

Người nhận gửi nhượng

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Hy vọng mẫu hợp đồng giao thương nhà đất viết tay trên sẽ hữu ích với bạn đọc. Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công.

Bạn gồm thể đọc thêm các khóa đào tạo và huấn luyện kế toán online và khoá học kế toán tổng thích hợp offline bởi đội ngũ kế toán tài chính trưởng tại trung tâm Lê Ánh trực tiếp huấn luyện và giảng dạy và hướng dẫn.