Khi giao thương nhà, đất fan dân đề nghị đóng một số trong những loại thuế, mức giá để triển khai thủ tục gửi nhượng. Dưới đó là tổng hợp những loại thuế, phí, lệ phí bạn dân buộc phải chịu lúc mua bán nhà, đất.

Bạn đang xem: Phí mua bán nhà đất


*
Mục lục bài xích viết

Tổng hợp các loại thuế, phí, lệ phí cần chịu khi mua bán nhà, khu đất (Ânh minh họa)

1. Thuế thu nhập cá thể khi giao thương mua bán nhà, đất

Thu nhập chịu thuế từ mua bán nhà, đất (chuyển nhượng không cử động sản) là khoản thu nhập cá nhân nhận được từ những việc mua phân phối nhà, khu đất bao gồm:

- thu nhập từ ủy quyền quyền áp dụng đất.

- các khoản thu nhập từ chuyển nhượng quyền áp dụng đất cùng tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn sát với đất bao gồm:

+ đơn vị ở, kể anh chị em ở sinh ra trong tương lai.

+ kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng nối sát với đất, đề cập cả dự án công trình xây dựng hiện ra trong tương lai.

+ các tài sản khác gắn sát với đất bao hàm các gia sản là sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (như cây trồng, đồ nuôi).

- thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng ủy quyền quyền cài đặt nhà ở, kể các bạn ở xuất hiện trong tương lai.

- thu nhập từ ủy quyền quyền mướn đất, quyền thuê phương diện nước.

- thu nhập cá nhân khi góp vốn bằng bất động sản nhà đất để thành lập và hoạt động doanh nghiệp hoặc tăng vốn sản xuất kinh doanh của người sử dụng theo phép tắc của pháp luật.

- Thu nhập từ những việc ủy quyền quản lý bất cồn sản mà bạn được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc gồm quyền như bạn sở hữu bất động sản theo lao lý của pháp luật.

- các khoản thu nhập cá nhân khác nhận ra từ đưa nhượng bất động sản nhà đất dưới các hình thức.

Quy định về công ty ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai nêu trên khoản 5 Điều 2 Thông tứ 111/2013/TT-BTC thực hiện theo pháp luật về sale bất cồn sản.

Mức thuế suất: Thuế suất so với mua phân phối nhà, khu đất là 2% trên giá chỉ mua, cung cấp hoặc giá dịch vụ cho thuê lại.

Cách tính thuế:

- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập cá nhân từ mua, bán nhà đất đất được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Giá chuyển nhượng

x

Thuế suất 2%

- trường hợp giao thương mua bán nhà, đất là đồng cài thì nhiệm vụ thuế được xác định riêng mang lại từng tín đồ nộp thuế theo tỷ lệ sở hữu bất động đậy sản. Căn cứ khẳng định tỷ lệ download là tài liệu hợp pháp như: văn bản góp vốn ban đầu, di chúc hoặc ra quyết định phân chia của toà án,... Trường hợp không tài năng liệu hợp pháp thì nhiệm vụ thuế của từng fan nộp thuế được khẳng định theo tỷ lệ bình quân.

(Khoản 5 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

2. Lệ tổn phí trước bạ khi mua bán nhà, đất

Đối tượng nhà, đất chịu đựng lệ tầm giá trước bạ lúc mua bán nhà, khu đất theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 10/2022/NĐ-CP:

- Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm cho việc; công ty sử dụng cho các mục đích khác.

- Đất, gồm: những loại đất nông nghiệp & trồng trọt và đất phi nntt theo lý lẽ của phương pháp Đất đai (không phân minh đất vẫn xây dựng công trình xây dựng hay chưa xây dừng công trình).

Giá tính lệ giá thành trước bạ lúc mua bán nhà, đất:

- giá bán tính lệ mức giá trước bạ so với đất là tỷ giá của đất nền tại báo giá đất bởi Ủy ban quần chúng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát hành theo chính sách của pháp luật về khu đất đai tại thời gian kê khai lệ tổn phí trước bạ.

Trường hợp khu đất thuê ở trong nhà nước theo vẻ ngoài trả chi phí thuê khu đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của các loại đất khí cụ tại bảng giá đất vị Ủy ban quần chúng tỉnh, tp trực thuộc trung ương ban hành thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí tổn trước bạ được xác minh như sau:

Giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ giá thành trước bạ

=

Giá đất tại báo giá đất

x Thời hạn mướn đất

70 năm

- giá chỉ tính lệ giá thành trước bạ so với nhà là giá vì Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương ban hành theo lý lẽ của pháp luật về desgin tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

- giá chỉ tính lệ tầm giá trước bạ đối với nhà, khu đất trong một trong những trường hợp đặc biệt:

+ giá bán tính lệ phí trước bạ so với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán ra cho người đã thuê: theo biện pháp của lao lý về bán nhà ở thuộc về nhà nước, bao hàm cả đất cố nhiên là giá cả thực tế theo ra quyết định của Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương.

- giá tính lệ mức giá trước bạ đối với nhà, đất thiết lập theo thủ tục đấu giá, đấu thầu: theo nguyên tắc của lao lý về đấu giá, đấu thầu là giá trúng đấu giá, đấu thầu thực tế ghi bên trên hóa đơn, chứng từ theo phép tắc của quy định hoặc giá bán trúng đấu giá, đấu thầu thực tiễn theo biên phiên bản trúng đấu giá, đấu thầu hoặc theo văn bản phê duyệt kết quả đấu giá, đấu thầu (nếu có) của cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền.

- giá chỉ tính lệ phí tổn trước bạ đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà nhà ở gồm cả cực hiếm đất được phân bổ: quý hiếm đất phân chia được xác minh bằng tỷ giá của đất nền tại bảng giá đất bởi vì Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trực nằm trong trung ương phát hành nhân với thông số phân bổ. Hệ số phân chia được xác minh theo chế độ tại Nghị định 53/2011/NĐ-CP

- Trường hợp giá nhà, khu đất tại phù hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng đưa quyền áp dụng đất cao hơn nữa giá vì Ủy ban quần chúng tỉnh, tp trực thuộc tw ban hành: giá tính lệ chi phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng đưa quyền áp dụng đất, vừa lòng đồng mua bán nhà.

(Điều 2 Thông bốn 13/2022/TT-BTC; Khoản 2 Điều 7 Nghị định 10/2022/NĐ-CP)

3. Tầm giá công triệu chứng khi làm hồ sơ mua bán nhà, đất

Tổ chức, cá nhân khi yêu ước công hội chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, lưu lại di chúc, cấp bản sao văn bạn dạng công chứng yêu cầu nộp giá tiền công chứng.

Công chứng hợp đồng ghê tế, yêu đương mại, đầu tư, tởm doanh: Tính trên giá trị tài sản hoặc quý giá hợp đồng, giao dịch.

TT

Giá trị gia tài hoặc quý giá hợp đồng, giao dịch

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng

50 nghìn

2

Từ 50 triệu vnd đến 100 triệu đồng

100 nghìn

3

Từ bên trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng

0,1% giá bán trị gia tài hoặc quý hiếm hợp đồng, giao dịch

4

Từ bên trên 01 tỷ việt nam đồng đến 03 tỷ đồng

01 triệu vnd + 0,06% của phần giá bán trị tài sản hoặc quý hiếm hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt vượt 01 tỷ đồng

5

Từ trên 03 tỷ việt nam đồng đến 05 tỷ đồng

2,2 triệu vnd + 0,05% của phần giá bán trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt vượt 03 tỷ đồng

6

Từ bên trên 05 tỷ việt nam đồng đến 10 tỷ đồng

3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá chỉ trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán vượt vượt 05 tỷ đồng

7

Từ bên trên 10 tỷ việt nam đồng đến 100 tỷ đồng

5,2 triệu đ + 0,03% của phần giá trị gia sản hoặc quý hiếm hợp đồng, giao dịch vượt vượt 10 tỷ đồng.

8

Trên 100 tỷ đồng

32,2 triệu đ + 0,02% của phần giá bán trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán vượt thừa 100 tỷ việt nam đồng (mức thu về tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Xem thêm: Vụ cho thuê đất 99 năm : "quốc hội đang lắng nghe từng tiếng dân"

(Điểm a7 Khoản 1 Điều 4 Thông tứ 257/2016/TT-BTC)

4. Lệ phí cấp giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền cài nhà, tài sản nối sát với đất

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền thiết lập nhà, tài sản nối sát với khu đất là khoản thu cơ mà tổ chức, hộ gia đình, cá thể phải nộp khi được ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền cấp giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền download nhà, tài sản gắn liền với đất

Lệ phí cung cấp giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền cài đặt nhà, tài sản nối sát với khu đất gồm:

- cấp giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản nối liền với đất;

- ghi nhận đăng ký dịch chuyển về khu đất đai; trích lục bạn dạng đồ địa chính;

- Văn bản; số liệu làm hồ sơ địa chính

Mức thu lệ phí: Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, cơ chế phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội của địa phương để vẻ ngoài mức thu lệ giá thành phù hợp, bảo đảm nguyên tắc:

- nút thu đối với hộ gia đình, cá thể tại những quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị làng trực trực thuộc tỉnh cao hơn nữa mức thu tại các khu vực khác;

- nấc thu so với tổ chức cao hơn mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân

(Điểm đ Khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC)

5. Phí đánh giá và thẩm định hồ sơ cung cấp giấy ghi nhận quyền áp dụng đất lúc mua bán nhà, đất

Trong một vài trường hợp bạn dân khi mua bán nhà, khu đất phải thẩm định và đánh giá hồ sơ cấp cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lúc mua bán nhà, đất.

Phí đánh giá và thẩm định hồ sơ cung cấp giấy chứng nhận quyền thực hiện đất là khoản thu đối với quá trình thẩm định hồ nước sơ, những điều kiện cần và đủ đảm bảo việc triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản nối liền với đất theo vẻ ngoài của pháp luật.

(Bao gồm: cung cấp lần đầu, cấp mới, cấp cho đổi, cấp lại giấy chứng nhận và ghi nhận biến rượu cồn vào giấy chứng nhận đã cấp)

Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất tinh vi của từng nhiều loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất với điều kiện cụ thể của địa phương để dụng cụ mức thu tiền phí cho từng ngôi trường hợp.

- Mức thu tiền phí thẩm định:

Phù phù hợp với điều kiện, tình hình ví dụ của địa phương khu vực phát sinh hoạt động cung cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí. Mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cung cấp trực tuyến tương xứng để khuyến khích tổ chức, cá thể sử dụng thương mại dịch vụ công theo cách tiến hành trực tuyến

Khi mua bán- ủy quyền nhà khu đất – bất tỉnh sản, người tiêu dùng và người phân phối sẽ đề nghị nộp một số trong những loại thuế giá thành khác nhau. Vậy lúc mua bán, chuyển nhượng ủy quyền nhà đất bắt buộc nộp hầu hết khoản thuế, chi phí nào? cùng Đất Sen mày mò ngay dưới bài viết này nhé!


Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi mua bán- ủy quyền nhà đất fan dân cần đóng một số trong những loại thuế, phí. Ví dụ như sau:

*


Ảnh minh họa.

Phí với lệ phí, thuế là gì?

1. Phí là khoản tiền nhưng tổ chức, cá thể phải trả nhằm mục tiêu cơ bản bù đắp giá cả và có tính ship hàng khi được phòng ban nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức triển khai được cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền giao hỗ trợ dịch vụ công được pháp luật trong hạng mục phí ban hành kèm theo chế độ Phí cùng Lệ phí.

2. Lệ phí là khoản tiền được ấn định nhưng tổ chức, cá thể phải nộp khi được ban ngành nhà nước hỗ trợ dịch vụ công, phục vụ quá trình quản lý bên nước được nguyên lý trong danh mục lệ phí ban hành kèm theo chế độ Phí và Lệ phí.

3. Thuế: Theo phép tắc tại nguyên tắc Thuế 2014 thì thuế là nguồn thu theo nghĩa vụ được phương pháp theo pháp luật. Ở nước ta có hai các loại thuế: thuế trực thu là thuế tiến công trực tiếp vào các khoản thu nhập (thuế các khoản thu nhập công ty, thuế thu nhập cá nhân) và thuế con gián thu (thuế doanh thu, thuế quý hiếm gia tăng, thuế tiêu thụ sệt biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế áp dụng tài nguyên…)

1. Thuế các khoản thu nhập cá nhân

Thông tư 111/2013/TT-BTC phương pháp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ gửi nhượng bđs được tính theo công thức:

Thuế thu nhập cá thể phải nộp = Giá ủy quyền x Thuế suất 2%

Ví dụ, bđs nhà đất được xuất kho với giá 3 tỷ vnđ thì thuế thu nhập cá thể phải nộp là: 3 tỷ đồng x 2% = 60 triệu đồng.

Cũng trên Khoản 1, Điều 1, pháp luật thuế thu nhập cá thể sửa đổi 2012 chính sách thuế thu nhập cá nhân phải nộp chính là khoản thu nhập từ chuyển nhượng quyền mua hoặc sử dụng nhà tại (hay thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản).

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp 1 phần từ những nguồn thu nhập cá nhân vào giá cả nhà nước. Bao gồm:

– các khoản thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– các khoản thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất với tài sản nối sát với đất. Tài sản gắn liền với đất: công ty ở, kể anh chị ở có mặt trong tương lai; kết cấu hạ tầng và những công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả dự án công trình xây dựng hình thành trong tương lai; các tài sản khác nối liền với đất bao gồm các tài sản là thành phầm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (như cây trồng, thứ nuôi)

– thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng ủy quyền quyền cài nhà ở, kể các bạn ở ra đời trong tương lai

– thu nhập cá nhân từ ủy quyền quyền mướn đất, quyền thuê khía cạnh nước

– thu nhập khi góp vốn bằng bđs nhà đất để ra đời doanh nghiệp hoặc tăng vốn cung ứng kinh doanh của doanh nghiệp theo công cụ của pháp luật

– Thu nhập từ các việc ủy quyền cai quản bất đụng sản mà người được ủy quyền gồm quyền gửi nhượng bđs nhà đất hoặc gồm quyền như tín đồ sở hữu bất động sản theo chính sách của pháp luật

– những khoản thu nhập khác cảm nhận từ đưa nhượng bđs nhà đất dưới phần đông hình thức

Khoản 5 Điều 2 Thông tứ 111/2013/TT-BTC, đối với trường hợp giao thương mua bán nhà, khu đất là đồng tải thì nhiệm vụ thuế được xác định riêng đến từng fan nộp thuế theo phần trăm sở hữu bất động đậy sản. Căn cứ xác định tỷ lệ tải là tài liệu vừa lòng pháp như: văn bản góp vốn ban đầu, di thư hoặc đưa ra quyết định phân phân chia của toà án. Trường phù hợp không tài giỏi liệu đúng theo pháp thì nhiệm vụ thuế của từng bạn nộp thuế được xác minh theo xác suất bình quân.

Riêng đối với cá thể chỉ bao gồm một nhà tại duy tuyệt nhất thì khoản thu nhập cá nhân từ đưa nhượng bđs nhà đất thuộc trường phù hợp được miễn thuế.

Trường hợp giá mua bán thấp hơn mức giá thành đất theo bảng giá đất bởi Ủy ban dân chúng tỉnh ban hành theo điều khoản của quy định về khu đất đai tại thời khắc kê khai thuế, cơ sở thuế và tính thuế theo mức giá thành nhà, đất của phòng nước ban hành.

Ví dụ: Lô khu đất 50m2 được thỏa thuận là trăng tròn triệu đồng/m2, tổng giá trị chuyển nhượng là một trong những tỷ đồng. Tuy nhiên, bảng giá đất quy định khu vực đó là 30 triệu đồng/m2. Như vậy, mức đóng đã là: 1 tỷ 500 triệu vnd x 2% = 30 triệu đồng.

2. Lệ tầm giá trước bạ

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 10/2022/NĐ-CP vẻ ngoài các đối tượng người tiêu dùng phải chịu đựng lệ tầm giá trước bạ lúc mua bán nhà, đất gồm những: Nhà là đơn vị ở, nhà thao tác hoặc nhà sử dụng cho các mục đích khác. Đất là những loại đất nntt và đất phi nông nghiệp & trồng trọt theo mức sử dụng của lý lẽ Đất đai (không sáng tỏ đất sẽ xây dựng công trình hay chưa thi công công trình).

Nghị định 45/2011/NĐ-CP lý lẽ tổ chức, cá nhân có gia tài là nhà, đất cần nộp lệ giá thành trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền. Nấc thu lệ mức giá trước bạ ở trong nhà đất là 0,5%.

Thông bốn 34/2013/TT-BTC chính sách số tiền lệ giá thành trước bạ đề nghị nộp như sau:

Số tiền lệ phí trước bạ buộc phải nộp = giá trị gia sản tính lệ mức giá trước bạ x nấc thu lệ giá tiền trước bạ theo xác suất (%)

*

Các loại thuế, phí cần trả lúc mua bán nhà đất.

3. Lệ phí địa chính

– cung cấp giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền thiết lập nhà, tài sản gắn liền với đất

– chứng nhận đăng ký dịch chuyển về đất đai, trích lục bản đồ địa chính

– Văn bản, số liệu làm hồ sơ địa chính

Theo Điểm đ Khoản 2 Điều 5 Thông bốn 85/2019/TT-BTC, địa thế căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, cơ chế phát triển kinh tế – xóm hội của địa phương để mức sử dụng mức thu lệ mức giá phù hợp, đảm bảo an toàn nguyên tắc:

– mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại những quận thuộc tp trực nằm trong Trung ương, phường nội thành thuộc tp hoặc thị làng trực thuộc tỉnh cao hơn nữa mức thu trên các khoanh vùng khác

– nấc thu so với tổ chức cao hơn nữa mức thu so với hộ gia đình, cá nhân.

4. Mức giá công chứng

Thông bốn liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP dụng cụ phí công hội chứng trong trường thích hợp này được xác minh theo mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch được khẳng định theo giá chỉ trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng. Vắt thể:

– bên dưới 50 triệu đồng: 50.000 đồng

– 50 triệu đ – 100 triệu đồng: 100.000 đồng

– trên 100 triệu đồng – 01 tỉ đồng: 0,1% giá bán trị gia sản hoặc quý giá hợp đồng, giao dịch

– bên trên 01 tỷ đồng – 03 tỉ đồng: 1 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc quý giá hợp đồng, thanh toán vượt vượt 01 tỉ đồng

– trên 03 tỉ đồng – 05 tỉ đồng: 2,2 triệu đ + 0,05% của phần giá trị gia sản hoặc quý giá hợp đồng, giao dịch thanh toán vượt vượt 03 tỉ đồng

– trên 05 tỷ đồng – 10 tỉ đồng: 3,2 triệu đ + 0,04% của phần giá bán trị gia sản hoặc quý giá hợp đồng, giao dịch thanh toán vượt quá 05 tỉ đồng.

– trên 10 tỉ đồng: 5,2 triệu vnd + 0,03% của phần giá chỉ trị tài sản hoặc quý hiếm hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt vượt 10 tỷ đồng (mức thu tối đa không thực sự 10 triệu đồng/trường hợp).

Ngoài ra, khi ủy quyền căn nhà, chúng ta còn có thể phải chịu những khoản không giống như: chi phí đo vẽ, lệ chi phí địa chính, chi phí luật sư… bắt buộc lưu ý, theo quy định hình thức thuế thu nhập cá nhân cá nhân, bên chuyển nhượng ủy quyền có nhiệm vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cá nhân. Mặc dù khi ký hợp đồng đưa nhượng, những bên rất có thể tự thỏa thuận hợp tác để quyết định bên như thế nào có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cũng như các khoản như lệ tầm giá khác theo quy định.

5. Phí thẩm định hồ sơ cung cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất khi mua bán nhà, đất

Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 85/2019/TT-BTC sửa đổi vì chưng Thông tư 106/2021/TT-BTC, trong một vài trường hợp bạn dân khi mua bán nhà, khu đất phải thẩm định hồ sơ cấp cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua bán nhà, đất.

Phí thẩm định hồ sơ cung cấp giấy ghi nhận quyền thực hiện đất là khoản thu đối với quá trình thẩm định, các điều kiện cần và đủ bảo vệ việc tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo pháp luật của pháp luật. Gồm những: cấp lần đầu, cấp mới, cung cấp đổi, cung cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy ghi nhận đã cấp.

Căn cứ quy mô diện tích s của thửa đất, tính chất tinh vi của từng một số loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất với điều kiện rõ ràng của địa phương để khí cụ mức thu tiền phí cho từng ngôi trường hợp.

Mức thu phí đánh giá và thẩm định phải phù hợp với điều kiện, tình hình rõ ràng của địa phương chỗ phát sinh vận động cung cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí. Nấc thu phí, lệ mức giá đối với vận động cung cấp trực tuyến tương xứng để khích lệ tổ chức, cá nhân sử dụng thương mại dịch vụ công theo thủ tục trực tuyến.