*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

Tp. Hồ nước Chí Minh, ngày thứ 5 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: 05/2021/TLHĐ

Hợp đồng: Tư vấn lập thi công - dự trù gói thầu nội thất công trình

trụ sở viên Hải quan tp Hồ Chí Minh

Hôm nay, ngày thứ 5 tháng 01 năm 2021 công ty chúng tôi hai bên tất cả có:

I. Mặt A: Cục Hải quan TP. HCM.

Bạn đang xem: Biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất

Người đại diện: Chức vụ:

Mã số thuế:

II. Mặt B: Công ty cp tư vấn đầu tư chi tiêu và xây đắp xây dựng Minh Phương

Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Thanh Chức vụ: Giám đốc

Mã số thuế: 0305986789

Tài khoản số : 182494339 tại ngân hàng ACB, công nhân Thị Nghè, TP.HCM

III. Thanh lý.

1. Mặt B đang thực hiện xong hợp đồng hỗ trợ tư vấn lập kiến tạo - dự trù gói thầu thiết kế bên trong công trình trụ sở cục Hải quan tp.hcm .

(Bằng chữ: ...đồng./.)

3. Các kết luận khác:

Thời hạn thanh toán: buổi tối đa 15 ngày tính từ lúc ngày ký kết biên phiên bản thanh lý, số tiền thanh toán giao dịch được giao dịch chuyển tiền cho mặt B vào tài khoản nêu trên.

Biên bản được lập cùng trong ngày và được lập thành 6 phiên bản có giá bán trị pháp luật như nhau, mặt A giữ lại 4 bản, bên B duy trì 2 bản.

*
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

...loại khủng hoảng pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...


*
Danh mục
*
Sơ đồ gia dụng Web
Site
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

mẫu mã hợp đồng => BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG


BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vào hòa hợp đồng ............. Số: ................../………….. Cam kết ngày ..../...../........ giữa doanh nghiệp ............ Và doanh nghiệp ...........

Hôm nay, ngày ...... Mon ..... Năm ........ Tại …………………………………………, công ty chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện vị ông : ……………………………………………………………………………………………

Chức danh : ………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Lưu Ý Phong Thủy Khi Mua Nhà Cũ, Mua Lại Nhà Cũ Có Cần Xem Tuổi Không

MST : ………………………………………………………………………………………….

BÊN B: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện vì ông : . ………………………………………………………………………………………….

Chức danh : ………………………………………………………………………………………….

MST : ………………………………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất ký kết biên phiên bản thanh lý hợp đồng .................... Số: ....../......../....../200. Ký ngày ..../...../........ với ngôn từ sau:

ĐIỀU 1:

Bên B đã thực hiện ............... Cho bên A theo hòa hợp đồng ........... Nghiệp số: ....../......../....../200. Ký kết ngày ..../...../.......

ĐIỀU 2: quý hiếm hợp đồng và cách tiến hành thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho bên B mức phí thương mại dịch vụ như sau:

 quý giá hợp đồng trước thuế:…….…………………………………………………………………

 Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………

 quý hiếm hợp đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán: mặt A chấp nhận thanh toán cho mặt B khoản tiền trên ........................................

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán cục bộ số chi phí trên cho bên B theo như biện pháp tại Điều 2 của Biên phiên bản này.

Hai bên thống tuyệt nhất thanh lý phù hợp đồng ............. Số: ....../......../....../200. Ký ngày ..../...../........ Giữa công ty ............ Và công ty ...........

Biên phiên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp luật như nhau.