KHU 1 ĐẤT ĐÃ CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT-Diện tích khu đất trên sổ 3.667 m2. Tổng diện tích đất thực tiễn khoảng 4.200 m2. Lý do thừa là do: dự án chỉ vào 1 phần ruộng, tuy nhiên hộ mái ấm gia đình có ruộng yêu ước mu... >