Bán rẻ thu hồi vốn đất thuộc thành phố Tân An giá 600 triệu