Mẫu vừa lòng đồng chuẩn cho thuê nhà trọ, chống trọ. Mẫu đơn giản, xúc tích, vừa đủ nội dung, đảm bảo quyền lợi của bên cho thuê và thuê phòng trọ bên trọ. Mẫu cập nhật mới nhất theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ người mướn và cho thuê giảm thiểu tranh chấp, khiếu kiện. Nội dung mẫu mặt dưới, và chúng ta có thể tải tệp tin word nhiều mẫu về đồ vật ở cuối trang

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

---o
Oo---

HỢP ĐỒNG mang đến THUÊ PHÒNG TRỌ

 

BÊN A : BÊN mang lại THUÊ (PHÒNG TRỌ)

Họ và Tên:..........................................................................................................

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng cho thuê phòng trọ file word

Năm sinh:...........................................................................................................

CMND:...........................Ngày cấp:...........................Nơi cấp:................................

Thường Trú:.......................................................................................................

BÊN B : BÊN THUÊ (PHÒNG TRỌ)

Họ và Tên:.........................................................................................................

Năm sinh:..........................................................................................................

CMND:...........................Ngày cấp:...........................Nơi cấp:...............................

Thường Trú:......................................................................................................

Hai mặt cùng thỏa thuận và gật đầu với ngôn từ sau :

Điều 1:

 

Điều 2 :

Giá tiền thuê chống trọ là ……………..đồng/tháng (Bằng chữ :…………………………...)Tiền thuê chống trọ bên B thanh toán giao dịch cho mặt A từ ngày .....Tây mặt hàng tháng.Bên B để tiền gắng chân trước ……………… đồng (Bằng chữ : ……………………) cho mặt A. Tiền vậy chân sẽ được trả lại vừa đủ cho bên thuê (Bên B) lúc hết hòa hợp đồng thuê phòng trọ cùng thanh toán không thiếu thốn tiền điện, nước , phí dịch vụ và các khoản khác liên quan.Bên B ngưng vừa lòng đồng trước thời hạn thì buộc phải chịu mất tiền rứa chân.Bên A ngưng thích hợp đồng (lấy lại chống trọ) trước thời hạn thì bồi thường gấp rất nhiều lần số tiền mặt B đã cầm chân.

 

Điều 3 : nhiệm vụ bên A.

Giao phòng trọ, trang lắp thêm trong chống trọ cho mặt B đúng ngày ký hợp đồng.Hướng dẫn mặt B chấp hành đúng các quy định của địa phương, trả tất gần như thủ tục sách vở và giấy tờ đăng ký kết tạm trú cho bên B.

 

Điều 4 : trọng trách bên B.

Trả tiền thuê phòng trọ các tháng theo hòa hợp đồng.Sử dụng đúng mục tiêu thuê nhà, khi yêu cầu sữa chữa, cải tạo theo yêu cầu áp dụng riêng đề nghị được sự đồng ý của mặt A.Đồ đạt trang lắp thêm trong phòng trọ phải gồm trách nhiệm bảo quản cẩn thận không làm cho hư hỏng mất mát.

 

Điều 5: Điều khoản chung.

Bên A và bên B triển khai đúng các lao lý ghi trong thích hợp đồng.Trường hợp gồm tranh chấp hoặc một bên vi phạm hợp đồng thì 2 bên cùng nhau trao đổi giải quyết, nếu không giải quyết được thì yêu cầu cơ quan tất cả thẩm quyền giải quyết.Hợp đồng được lập thành 02 bạn dạng có cực hiếm ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản

 

*
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

...loại rủi ro pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Xem thêm: 6 Thước Đo Quan Trọng Trong Bán Hàng Trực Tuyến, 7 Thước Đo Quan Trọng Thúc Đẩy Doanh Số Bán Hàng


*
Danh mục
*
Sơ đồ dùng Web
Site
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ

 

Hôm nay, ngày.........tháng …..năm 20…., tại căn nhà số..................Chúng tôi cam kết tên sau đây gồm có:

 

BÊN cho THUÊ PHÒNG TRỌ (gọi tắt là bên A):

Ông/bà (tên chủ hợp đồng) ................................................................

CMND/CCCD số................................cấp ngày ..........................nơi cung cấp ................................

Thường trú tại: ...............................................................................................

BÊN THUÊ PHÒNG TRỌ (gọi tắt là mặt B):

Ông/bà................................................................

CMND/CCCD số................................cấp ngày ..........................nơi cung cấp ................................

Thường trú tại: ...............................................................................................

Sau lúc thỏa thuận, hai bên thống duy nhất như sau:

1. Ngôn từ thuê chống trọ

Bên A cho mặt B thuê 01 chống trọ số............. Tại căn nhà số............................................Với thời hạn là:................ Tháng, giá bán thuê:..........................đồng (Bằng chữ ......................................). Chưa bao hàm chi phí: năng lượng điện sinh hoạt, nước.

2. Trách nhiệm Bên A

Đảm bảo tòa nhà cho thuê không có tranh chấp, khiếu kiện.

Đăng ký với chính quyền địa phương về giấy tờ thủ tục cho thuê chống trọ.

3. Trọng trách Bên B

Đặt cọc cùng với số chi phí là............................đồng (Bằng chữ ......................................), giao dịch thanh toán tiền thuê phòng hàng tháng vào ngày ……. + tiền điện + nước.

Đảm bảo các thiết bị và thay thế các hư lỗi trong phòng trong lúc sử dụng. Trường hợp không sửa chữa thì khi trả phòng, bên A sẽ trừ vào tiền để cọc, giá trị rõ ràng được tính theo giá chỉ thị trường.

Chỉ thực hiện phòng trọ vào mục đích ở, với con số tối đa không thật 04 người (kể cả con trẻ em); không chứa những thiết bị khiến cháy nổ, sản phẩm cấm... Hỗ trợ giấy tờ tùy thân để đăng ký tạm trú theo quy định, giữ lại gìn an toàn trật tự, nếp sống văn hóa đô thị; ko tụ tập nhậu nhẹt, cờ bạc bẽo và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Không được từ ý cải tạo kiếm trúc chống hoặc trang trí ảnh hưởng tới tường, cột, nền... Nếu có nhu cầu trên phải dàn xếp với bên A để được thống nhất

4. Điều khoản thực hiện

Hai bên tráng lệ thực hiện tại những cơ chế trên vào thời hạn mang lại thuê, nếu bên A rước phòng đề xuất báo cho bên B tối thiểu 01 tháng, hoặc ngược lại.

Sau thời hạn dịch vụ thuê mướn ….. Tháng nếu bên B có nhu cầu hai bên liên tiếp thương lượng giá thuê để gia hạn đúng theo đồng bằng miệng hoặc thực hiện như sau.