Tôi xin hỏi, theo luật Đất Đai, đk để được đơn vị nước giao đất cho tổ chức, công ty lớn là gì? Ngành nghề mà lại doanh nghiệp, tổ chức chuyển động kinh doanh để được Nhà nước giao đất? Thẩm quyền giao đất mang đến doanh nghiệp, tổ chức triển khai thuộc đơn vị chức năng nào?

Bạn đang xem: Điều kiện giao đất cho thuê đất

Bộ khoáng sản và môi trường xung quanh trả lời sự việc này như sau:

Thẩm quyền giao đất cho các tổ chức thuộc ủy ban nhân dân cấp thức giấc được phương tiện tại Điểm a Khoản 1 Điều 59 lao lý Đất đai.


Giao đất, cho thu&#x
EA; đất qua đấu thầu theo Luật Đất đai 2024 Xin cung cấp th&#x
F4;ng tin thửa đất của người kh&#x
E1;c c&#x
F3; được kh&#x
F4;ng? Căn cứ ghi k&#x
FD; hiệu mục đ&#x
ED;ch sử dụng đất tr&#x
EA;n sổ đỏ Điều kiện tặng mang lại quyền sử dụng đất Nh&#x
E0; đầu tư nước ngo&#x
E0;i thu&#x
EA; lại đất vào KCN theo h&#x
EC;nh thức n&#x
E0;o? Hiểu thế n&#x
E0;o về thời hạn sử dụng đất tr&#x
EA;n Giấy chứng nhận? C&#x
E1;c trường hợp được đ&#x
ED;nh ch&#x
ED;nh sổ đỏ Bị mất sổ đỏ, nộp hồ sơ cấp lại ở đ&#x
E2;u? Điều kiện, hồ sơ đề nghị chuyển đất n&#x
F4;ng nghiệp th&#x
E0;nh đất ở Nh&#x
E0; trọ cần đ&#x
E1;p ứng điều kiện g&#x
EC; về ph&#x
F2;ng ch&#x
E1;y, chữa ch&#x
E1;y?

*

Ti&#x
EA;u chuẩn l&#x
E0;m kế to&#x
E1;n tại đơn vị sự nghiệp c&#x
F4;ng lập

Điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất

Chế độ với c&#x
E1;n bộ x&#x
E3; nghỉ việc sau s&#x
E1;p nhập

Điều kiện bổ nhiệm Gi&#x
E1;o vi&#x
EA;n trung học cơ sở hạng II mới

C&#x
E1;c trường hợp được đ&#x
ED;nh ch&#x
ED;nh sổ đỏ

Hiểu thế n&#x
E0;o về thời hạn sử dụng đất tr&#x
EA;n Giấy chứng nhận?


G&#x
F3;i thầu mua sắm dưới 100 triệu đồng thực hiện thế n&#x
E0;o?

Nh&#x

Xem thêm: Kinh nghiệm bán chung cư : những kiến thức cần biết, kinh nghiệm xương máu khi mua chung cư lần đầu

E0; thầu phải cam kết g&#x
EC; vào đơn dự thầu?

Chủ đầu tư c&#x
F3; thể tự lập v&#x
E0; thẩm định hồ sơ mời thầu?

X&#x
E1;c định gi&#x
E1; g&#x
F3;i thầu khi &#x
E1;p dụng hợp đồng trọn g&#x
F3;i

'Sang tay' 60-80% g&#x
F3;i thầu c&#x
F3; bị coi là chuy&#x
EA;̉n nhượng th&#x
E2;̀u?

Nh&#x
E0; thầu nạm đổi xuất xứ h&#x
E0;ng h&#x
F3;a, xử l&#x
FD; thế n&#x
E0;o?

C&#x
F3; được điều chỉnh đơn gi&#x
E1;, gi&#x
E1; dự thầu?

Dự &#x
E1;n n&#x
E0;o phải ban h&#x
E0;nh quy định lựa chọn nh&#x
E0; thầu?


C&#x
F3; thể đ&#x
F3;ng tiếp BHXH đến lúc đủ điều kiện hưởng lương hưu

Thời điểm t&#x
ED;nh hưởng BHXH một lần

C&#x
F3; được đ&#x
F3;ng BHXH thời gian nghỉ kh&#x
F4;ng hưởng lương?

Thủ tục chốt sổ BHXH

L&#x
E0;m việc sau tuổi nghỉ hưu c&#x
F3; phải đ&#x
F3;ng BHXH?

Người về hưu mắc bệnh hiểm ngh&#x
E8;o c&#x
F3; được BHXH một lần?

Trả tiền BHXH v&#x
E0;o lương lúc k&#x
FD; hợp đồng với người nghỉ hưu

Mức lương hưu h&#x
E0;ng th&#x
E1;ng lúc nghỉ trước tuổi


*

*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
nhắn tin qua email
*
In ấn
UBND buôn bản Vinh Hưng
raonha.com.gov.vn
Trang tin tức điện tử: raonha.com--------------------------------------------------------------------------