Th&#x
F4;ng tin sở hữu b&#x
E1;n đất nền dự &#x
E1;n U&#x
F4;ng B&#x
ED; New City

Gi&#x
E1; b&#x
E1;n đất nền dự &#x
E1;n U&#x
F4;ng B&#x
ED; New City

0 - 0 triệu/m&#x
B2;

Số lượng

5 l&#x
F4;

Diện t&#x
ED;ch phổ biến

100 - 300 m&#x
B2;

Cập nhật tin đăng gần đ&#x
E2;y nhất


UÔNG BÍ NEW CITY

CƠ HỘI ĐẦU TƯ CỰC LỚN TẠI TRUNG TÂM UÔNG BÍ