*

- chủ đề nghị tiền gửi buôn bán nhanh mảnh đất thôn đồng trạng xã người đóng cổ phần đường trước đắt 6m ô tô tránh giáp trường mầm non, 50m ra trục chính liên huyệnlô đất cách đường 21 200m. Quy hoạch trục hồ tây ba vị 500m, trường tè h... >
*