Trong thời kỳ thanh lọc, mọi kiến thức và kỹ năng cần được cập nhật liên tục, trong khi các doanh nghiệp ngày càng nhỏ hơn và không thể ‘nuôi’ nổi một phòng đào tạo riêng. Do đó, RaoNha.com lập nhóm ĐÀO TẠO Edu.RaoNha.com để thay cho phòng đào tạo của các doanh nghiệp, và giúp các thành viên tự học các kiến thức và kỹ năng mới trong ngành bất động sản.

NHÓM NÀY SẼ CÓ CÁC HOẠT ĐỘNG SAU:

Giúp các thành viên nâng cao nhận thức về việc tự học để thích nghi với sự biến đổi.

Thay cho phòng đào tạo trong các doanh nghiệp ngành bất động sản để cập nhật kiến thức và kỹ năng mới cho nhân viên. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI Hoi.RaoNha.com 

Tổ chức các buổi hội thảo online giữa các thành viên của Khai Trí để bàn luận về các vấn đề liên quan đến việc đào tạo cho ngành bất động sản. ĐĂNG KÝ THAM GIA THẢO LUẬN TẠI ThaoLuan.RaoNha.com

Xuất bản các bài giảng để nâng cao nhận thức và kiến thức của mọi người trong ngành bất động sản. ĐĂNG KÝ MUA BÀI GIẢNG TẠI Edu.RaoNha.com

AI NÊN THAM GIA NHÓM NÀY?

Những người muốn tự học để nâng cao nhận thức và kiến thức trong ngành bất động sản.

Những người có thể chia sẻ kiến thức hoặc giúp mọi người nâng cao nhận thức về lĩnh vực của mình trong ngành bất động sản.

ĐĂNG KÝ THAM GIA NHÓM NÀY TẠI Group.RaoNha.com


Hiện chưa có dịch vụ nào

Hiện chưa có lịch sử hình thành nào

Hiện chưa có ban lãnh đạo nào nào

Hiện chưa có liên hệ nào nào

Hiện chưa có tuyển dụng và hợp tác nào

Hiện chưa có câu hỏi nào